Worldwide Pinhole Photography Day 2019

Søndag 28. april er det Verdens Hullkamerafotodag, og for å forberede den møtes vi på analogkveld torsdag 25. april for å forberede dagen. Du kan få hjelp til å lage ditt eget kamera og tips om hvordan gå frem når du fotograferer med hullkamera.

Meld deg gjerne på eventet her: https://www.facebook.com/events/153353188932413/

En serie hullkameraer laget av Trond Kjetil Holst