Klubbaktivitet

Fast 1. torsdag i måneden:

Medlemsmøte

Vi møtes første torsdag hver måned, foruten juli og august.

Fast 2. torsdag i måneden:

Studiokveld

Vi møtes andre torsdag hver måned, foruten juli og august.

Fast 3. torsdag i måneden:

Analogaften

Vi møtes tredje torsdag hver måned, foruten juli og august.

Gjennom hele året:

Kurs og workshops

Vi arrangerer mange ulike kurs gjennom året. Både om programvare og ulike teknikker og typer fotografi.

1-2 ganger i året:

Utstillinger

Vi har utstillinger med ulike tema og viser fram medlemmenes bilder.

Fast Vårtur og Høsttur:

Fototurer

Vi arrangerer årlig vårtur og høsttur for medlemmer. Noen ganger også spontane, lokale turer.

Foto: Eivinn Larsen