Poengoversikt 2016-17

Navn Sum Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai
1 Torbjørn Tiller 76 6 18 15 4 8 10 15
2 Jon-Eirik Boholm 56 15 12 23 6
3 Torbjørn Sundheim 55 4 8 23 3 12 5
4 Torstein Johansen 51 11 6 10 12 12
5 Knut Forberg 46 12 3 15 12 4
6 Alf Martin Sollund 42 13 3 1 4 15 6
7 Anne-Lise Reiersen 38 12 6 15 1 4
8 Zoltan Tot 32 10 7 15
9 Tone Jørgensen 26 12 4 6 2 2
10 Kristin Berg 25 12 10 3
11 Tor Gunnar Lehne 22 6 1 5 10
12 Kim Toft 17 12 5
13 Lena Pettersen 16 2 8 6
14 Øyvind Tufto 14 10 4
14 Tor Harald Jensen 14 4 1 1 8
16 Finn Hugo Nilsen 10 10
17 Truls Tiller 9 4 5
17 Freddy Lindrupsen 9 6 3
19 Pål Ivan Eithun 8 8
20 Stig Brøndbo 6 3 3
21 Tom S. Jenssen 5 5
21 Bjørn Tore Sørensen 5 5
23 Gry Berntzen 4 2 2
24 Bente Amundsen 2 2
24 Inge Nylund 2 2
24 Runar Eilertsen 2 2
27 Isabelle Bacher 1 1
27 Stig Lennart Sørensen 1 1