Bli medlem i klubben

Medlemskap gjelder for kalenderåret og er kr 795,- for vanlig medlem og kr 550,- for student/skoleelev.
Melder du deg inn i november eller desember et år, gjelder medlemskapet for neste år, men du kan benytte deg av medlemsfordelene allerede fra innmeldingstidspunktet.

Medlemskap gjelder fra nå og ut hele 2022