Utvidet frist! Delta med bilder i Vårutstillingen «Kystkultur» innen 15. mars

Tromsø Fotoklubb planlegger utstilling i april/mai 2023 med tema «Kystkultur». Vi ser for oss å stille ut i Rådhuset eller i Tromsø bibliotek.

Alle medlemmer i Tromsø fotoklubb kan delta med 3 bilder

Bilder som skal vurderes til utstilling sendes inn til utstilling@tromsofotoklubb.no

Alternativt legges inn under mappen “Kystkultur” i vår Jottacloud innen 15. mars 2023.

Deretter vil styret velge ut bilder til utstillinga. Styret vil legge vekt på at flest mulig av klubbens medlemmer blir representert på utstillinga. Det kan sendes inn maks 3 bilder for hvert medlem.

Klubben printer selv bildene i år

Vår nye storprinter skal benyttes til å skrive ut bilder i proff kvalitet, og det gjennomføres workshop på bruk av denne printeren i januar.

Bilder som velges ut til utstilling kan dermed printes i våre lokaler i god tid før utstilling.