Innkalling til årsmøte 2022 i Tromsø fotoklubb

Tid: Torsdag 24. mars klokken 19:00

Sted: Fotoklubbens lokaler i Stakkevollveien 33  (ta veien ned ved siden av Europris, og rundt det lille hvite trebygget. Inngang fra sør)

Dagsorden:

Registrering av deltakere. Medlemmer som har betalt kontingent for 2022 har stemmerett.

 • Velkommen
 • Sak 1: Konstituering
  • Godkjenning av innkalling og dagsorden
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent og to til å skrive under protokoll
  • Valg av tellekorps
 • Sak 2: Beretning for 2021
 • Sak 3: Regnskap for 2020 og budsjett for 20214.
 • Sak 4: Vedtektsendringer
 • Sak 5: Valg av styre
 • Avslutning

Vi avslutter møtet med pizza til alle

Årsmøtepapirer sendes ut i forkant av møtet

Vel møtt!