«Kysten vår»

Fotoklubbens høstutstilling 2020

Vi har fått prosjektstøtte fra Samfunnsløftet, Sparebank1 Nord Norge til utstillinga «Kysten vår»!

Til høsten planlegger Tromsø Fotoklubb en utstilling med tema «Kysten vår». Fokuset er på marin forsøpling langs kysten vår. Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører både mennesker, dyr og livet i og ved havet. Ved å dokumentere dette kan vi være med å bevisstgjøre egne og andres holdninger og på den måten bidra til et mer bærekraftig liv langs kysten. Vi håper å få inn mange gode bilder som illustrerer dette temaet. Vi planlegger også å få til en egen ryddeaksjon/fototur til en strand i nærheten av Tromsø i løpet av våren.
Vi har fått inn noen bilder, men ønsker å få inn flere bilder som kan vise hvordan forsøpling påvirker kysten vår. Planen er å ha en fysisk utstilling tidlig i høst, muligens på Frivllighetsdagen i sentrum og senere på Kystens Hus, samt en digital utstilling.

Vi planlegger et par felles dagsturer i forkant av innleveringsfristen. En av turene er ettermiddag/kveld tirsdag 16. juni. Nærmere opplysning om turen blir lagt ut på fotoklubbens facebookside, i nyhetsbrev og på hjemmesiden.

Frist for innlevering av bilder (digitalt) er 31. juli. Sendes til utstilling@gammelweb.tromsofotoklubb.no
Se for øvrig https://www.gammelweb.tromsofotoklubb.no/utstillingsnytt-om-kysten-var/

Foto: Knut Forberg