Styret 2019/2020

Randi Olsen | Leder
Send epost
Mob: 406 02 619

Audun Iversen Nestleder
Send epost
Mob: 900 40 615

Torbjørn Tiller | Kasserer
Send epost
Mob: 911 10 214

Zoltan Tot | Studioansvarlig
Send epost
Mob: 911 47 180

Trond Kjetil Holst | Webansvarlig
Send epost
Mob: 913 93 509

Knut Forberg | Konkurranseansvarlig
Send epost 
Mob: 993 98 752

Kenneth Augdal | Kalenderansvarlig
Send epost
Mob: 970 80 804

Freddy Lindrupsen Kursansvarlig
Send epost
Mob: 908 80 005

Lena Pettersen | Utstillingsansvarlig
Send epost
Mob: